Apie mus

logoo123

Nacionalinė tabako gamintojų asociacija

Nacionalinė tabako gamintojų asociacija atstovauja bendrą tabako gamintojų požiūrį, bendraujant ir bendradarbiaujant su valstybinėmis bei vietos valdžios institucijomis, tarnybomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis bendros svarbos klausimais, įskaitant apmokestinimą, kontrabandą ir kitus klausimus.

Asociacijos nariai